Slider

Program Jom Baca Bersama 10 Minit

Tarikh – 21 April 2022  

Masa – 11.00 – 11.10 pagi  

Tempat – Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan (UMSKAL).  

Terima kasih kepada semua kakitangan yang menjayakan program bermanfaat itu.  

Syabas Perpustakaan UMSKAL.