Slider

Sektor ini berperanan sebagai pembangun dan pelaksana teknologi maklumat di Universiti. Perkhidmatan yang disediakan adalah bermatlamat untuk mewujudkan satu persekitaran penggunaan Teknologi Maklumat yang berkesan, dapat membantu meningkatkan pengetahuan, kecekapan, dan disiplin pengguna ICT dalam pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan pentadbiran Universiti.