Slider

Berikut adalah sektor-sektor yang terdapat di UMSKAL:

Pejabat
Pengarah
Sektor Pentadbiran dam Sumber Manusia
Sektor
Kewangan
Sektor Perkhidmatan Akademik
Sektor Hal Ehwal
Pelajar
Sektor
Perpustakaan
Sektor Pembangunan dan Penyelenggaraan
Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Sektor Sukan
dan Rekreasi
Sektor
Keselamatan
Klinik
Rawatan Warga
Sektor Hal Ehwal Islam dan Pengurusan Masjid