Hubungi FKI

Aras 5, Bangunan Menara, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460445
Faks: 087 - 465155