LABUAN – Pengarah Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan (UMSKAL), Professor Madya Dr. Murnizam Haji Halik telah menerima kunjungan hormat Pengarah Pusat e-Pembelajaran UMS, Prof Dr Fong Soon Fook di Pejabatnya di Aras 13, Bangunan Menara UMSKAL, kelmarin.

Prof Dr Fong berada di sini untuk menyampaikan taklimat e-Pembelajaran (PdP) kepada Pensyarah Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan (FKAL) dan Fakulti Komputeran dan Informatik (FKI) yang diadakan di Bilik Mesyuarat Aras 11, Bangunan Menara.

Tamat.