Frequently Asked Question

Siapa yang layak mendapat kemudahan kolej kediaman?

Kolej Kediaman disediakan bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana tertakluk kepada syarat-syarat oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar.