Frequently Asked Question

Saya belum membuat pemeriksaan kesihatan. Bolehkah saya datang untuk mendaftar?

Boleh. Anda diberi tempoh selama (3) minggu dari tarikh pendaftaran.