Frequently Asked Question

Ibu/bapa saya tidak mempunyai borang J, bagaimana saya hendak mengesahkan pendapatan ibu/bapa saya?

Anda boleh mendapatkan pengesahan pendapatan ibu/bapa anda daripada Penggawa/Penghulu/Ketua Kampung.