Frequently Asked Question

Apakah yang dimasudkan dengan MSM?

MSM ialah Minggu Suai Mesra yang akan diadakan untuk mengeratkan siratulrahim dan juga mengenali UMS.