Frequently Asked Question

Apakah kesannya jika saya tidak mendaftar pada tarikh pendaftaran yang ditetapkan?

Tawaran kemasukan akan terbatal kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Unit Pengambilan & Kemasukan, Bahagian Perkhidmatan Akademik UMS.