Frequently Asked Question

Adakah Penangguhan Pendaftaran kemasukan ke Universiti dibenarkan?

Penangguhan pendaftaran universiti untuk satu semester tidak dibenarkan dan tawaran kemasukan akan luput/terbatal sekiranya calon tidak mendaftar dalam tempoh 2 minggu dari tarikh rasmi pendaftaran Universiti.