Frequently Asked Question

Adakah permohonan pertukaran Fakulti/Program dibenarkan?

Tawaran Program Pengajian adalah MUKTAMAD dan sebarang petukaran Program/Fakulti adalah tidak dibenarkan.