Frequently Asked Question

Bagaimana cara membuat permohonan Perpindahan atau Pengecualian Jam kredit?

Boleh memohon selepas mendaftar sebagai pelajar Universiti Malaysia Sabah dan garis panduan boleh dirujuk seperti dalam buku Prospektus yang akan diberikan oleh pihak universiti semasa pendaftaran.