Frequently Asked Question

Anak saya menghidap penyakit asma, adakah kemudahan perubatan disediakan di setiap kampus?

Ada, di setiap kampus mempunyai panel Klinik Kesihatan dengan diketuai oleh pegawai-pegawai perubatan dan jururawat terlatih.