Ahmiddul Rahman Bin Maslih
Ahmiddul Rahman Bin Maslih
Pengawal Keselamatan
Mohd. Saufiq Bin Amiluddin
Mohd. Saufiq Bin Amiluddin
Pengawal Keselamatan

UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460803
Faks: 087 - 466740
IP Phone: 614780