Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

  • Merancang dan menyelaras segala urusan yang berkaitan dengan pentadbiran, governan dan kewangan Bahagian Hal Ehwal Islam dan Pengurusan Masjid berjalan dengan baik dan teratur.

Seksyen Pengurusan Masjid dan Pelajar

  • Merancang dan mengurus Masjid dan Surau yang ada di UMSKAL sebagai tempat kakitangan dan para pelajar beribadah dan melakukan aktiviti kemasyarakatan.
  • Memastikan semua informasi yang berkaitan hal ehwal islam disampaikan kepada kakitangan dan pelajar dan membantu memberi khidmat sosial kepada yang memerlukan.
UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 466889
Faks: 087 - 460501