1. Memastikan keselamatan penghuni kampus dan harta benda kampus.
  2. Menghalang dan menyiasat sebarang kejadian atau kemalangan yang dilaporkan.
  3. Menguatkuasakan peraturan kampus.
  4. Menyediakan perkhidmatan hilang dan jumpa.
  5. Menyediakan perkhidmatan kepada universiti selepas waktu pejabat.
  6. Menjadi pengantara antara universiti dan agensi-agensi luar yang berkaitan dengan keselamatan.
UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460803
Faks: 087 - 466740
IP Phone: 614780