1. Menguruskan Pentadbiran am dan kakitangan Pejabat Pengarah.
 2. Mengurus, memantau dan mengawal peruntukan kewangan kampus.
 3. Mengurus dan menyelaraskan mesyuarat, perbincangan serta perjumpaan bersama pelajar, kakitangan dan tetamu khas Pengarah Kampus.
 4. Mengurus dan menyelaraskan tugas-tugas khas Pengarah Kampus.
 5. Mengurus, memantau, menyelaraskan dan mengawal bahagian-bahagian utama yang terdapat di Kampus Antarabangsa Labuan iaitu:-
  • Bahagian Pentadbiran
  • Bahagian Kewangan
  • Bahagian Perkhidmatan Akademik
  • Bahagian Hal Ehwal Pelajar
  • Bahagian Perpustakaan
  • Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan
  • Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi
  • Bahagian Hal Ehwal Islam dan Pengurusan Masjid
  • Bahagian Keselamatan
  • Bahagian Sukan dan Rekreasi
  • Pusat Rawatan Warga
  • Fakulti
   • Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan
   • Fakulti Komputeran dan Informatik
  • Pusat
   • Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa
   • Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Aras 13, Bangunan Menara, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460473 / 466780
Faks: 087 - 460474
IP Phone: 614800