Aras 13, Bangunan Menara, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460473 / 466780
Faks: 087 - 460474
IP Phone: 614800