SEKTOR PENTADBIRAN & GOVERNAN

Seksyen Pentadbiran Organisasi

UNIT PENGURUSAN PENTADBIRAN

 • Bertanggungjawab terhadap segala urusan yang berkaitan dengan pentadbiran am di UMSKAL
 • Bertanggungjawab menguruskan fail dan rekod
 • Bertanggungjawab memastikan urusan governan dan dasar universiti dipraktis dan dibudayakan di UMSKAL
 • Bertanggungjawab merancang, melaksana, memantau dan menilai segala perkhidmatan yang ditawarkan oleh UMSKAL berdasarkan kepada keperluan pelanggan
 • Bertanggungjawab membantu Pengarah Kampus dalam usaha merancang, menetapkan, melaksana dan menilai tanda aras yang disediakan berdasarkan KPI dan perancangan strategik terhadap semua aktiviti akademik semua J/P/S/I/U di UMSKAL
 • Bertanggungjawab merancang, melaksana dan menambahbaik segala perkhidmatan yang ditawarkan oleh UMSKAL agar bersesuaian dengan keperluan dan kehendak para pelangan sama ada secara langsung mahupun tidak langsung
 • Bertanggungjawab menguruskan tempahan cenderahati
 • Bertanggungjawab menguruskan tempahan ruang, peralatan dan kemudahan dari pihal dalam dan pihak luar UMSKAL
 • Bertanggungjawab menguruskan tempahan rumah kakitangan di kediaman universiti

UNIT PENGURUSAN MEL POS

 • Bertanggungjawab dalam proses pengeluaran dan penghantaran surat atau bungkusan agar dapat diterima oleh pihak yang berkaitan pada waktu yang telah ditetapkan merujuk kepada tiga jenis penghantaran iaitu melalui pos laju, pos biasa dan penghantaran tangan

UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET

 • Bertanggungjawab menguruskan tempahan jamuan yang diterima
 • Bertanggungjawab menguruskan tempahan tiket penerbangan
 • Bertanggungjawab menguruskan tempahan penginapan /hotel
 • Bertanggungjawab menguruskan wang panjar runcit
 • Bertanggungjawab menguruskan daftar bil tuntutan kakitangan
 • Bertanggungjawab menguruskan daftar bil pembekal
 • Bertanggungjawab menguruskan tempahan pembelian
 • Bertanggungjawab menguruskan sewaan mesin fotokopi
 • Bertanggungjawab menguruskan permohonan sebutharga/tender
 • Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan buku vot
 • Bertanggungjawab dalam pengurusan aset dan inventori

UNIT PENGURUSAN KENDERAAN

 • Bertanggungjawab memastikan kenderaan baru universiti yang diterima diperiksa sebelum didaftarkan direkod pusat kenderaan universiti
 • Bertanggungjawab memproses permohonan penggunaan kenderaan universiti
 • Bertanggungjawab memastikan kenderaan universiti dijaga dan diselia setiap masa untuk memastikan keselamatan setiap pemandu dan pengguna
 • Bertanggungjawab memastikan kesemua kenderaan universiti diselenggara mengikut keperluan pada masa yang ditetapkan

Seksyen Sekretariat & Dasar

UNIT PENGURUSAN MAJLIS & KHIDMAT PELANGGAN

 • Bertanggungjawab menyedia, melaksana dan memantau segala urusan yang berkaitan dengan pengurusan tetamu, pelawat, majlis dan lawatan di UMSKAL
 • Bertanggungjawab dan bertindak selaku WebMaster Bahagian
 • Bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pemberitaan dan hebahan maklumat kepada media dan masyarakat awam
 • Bertanggungjawab menyedia, memantau dan membuat penambahbaikan kepada bahan bercetak rasmi universiti seperti brosur, rislah dan buletin kampus
 • Bertanggungjawab menguruskan majlis rasmi universiti
 • Bertanggungjawab mengendalikan aktiviti antara kakitangan bahagian

UNIT KEURUSETIAAN MESYUARAT UTAMA

 • Bertanggungjawab sebagai urusetia di setiap mesyuarat pengurusan di bawah Pejabat Pengarah dan Bahagian Pentadbiran di UMSKAL iaitu Mesyuarat Eksekutif, Mesyuarat Pengurusan dan Mesyuarat Konvokesyen

UNIT KUALITI

 • Bertanggungjawab menerima dan memproses maklumbalas aduan

 

SEKTOR SUMBER MANUSIA

Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

 • Bertanggungjawab menguruskan pengambilan kakitangan bukan akademik (iklan, temuduga,tawaran dan penerimaan)
 • Bertanggungjawab menguruskan elaun kakitangan seperti EPW, mengunjungi wilayah dan lain-lain elaun yang berkaitan
 • Bertanggungjawab menguruskan kemudahan kakitangan seperti perubatan, kuaters dan lain-lain kemudahan
 • Bertanggungjawab menguruskan dan menyemak permohonan pinjaman kakitangan
 • Bertanggungjawab mengendalikan hubungan kakitangan dan majikan seperti khairiat kematian, kemalangan, insuran berkelompok dan tambang ehsan
 • Bertanggungjawab menguruskan keperluan perkhidmatan kaunseling kakitangan
 • Bertanggungjawab menguruskan buku rekod perkhidmatan dan fail perkhidmatan
 • Bertanggungjawab menguruskan rekod tatatertib
 • Bertanggungjawab memantau rekod berkaitan pengesahan jawatan kakitangan dan kontrak kakitangan
 • Bertanggungjawab merekod cuti kakitangan kampus
 • Bertanggungjawab dalam laporan pergerakan gaji
 • Bertanggungjawab merancang, mengkaji dan menyemak:-
  • Sumber manusia sedia ada dan keperluan masa depan
  • Pelan perancanagn penggantian pekerja
  • Dasar dan peraturan sumber manusia
  • Urusan anggaran permohonan jawatan
  • Senarai tugas kakitangan kampus

Seksyen Pembangunan Latihan

 • Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan latihan peringkat kampus
 • Bertanggungjawab memantau dan menguruskan permohonan mengikut kursus
 • Bertanggungjawab merekod latihan yang diikuti oleh kakitangan
 • Bertanggungjawab menyediakan laporan kakitangan yang mengikuti latihan

UNIT OSHA

 • Bertanggungjawab menguruskan segala urusan yang berkaitan kebajikan dan keselamatan kakitangan
Aras 12, Bangunan Menara, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460465 / 466735 / 466917 / 466785
Faks: 087 - 465248
IP Phone: 614001