1. Menyediakan bahan bacaan dan sumber maklumat yang lengkap dan bersesuaian dengan keperluan

1.1 Perolehan dan Prosesan

Aktiviti :

 • Perolehan buku dan bahan multimedia
 • Pembayaran bahan
 • Prosesan bahan (Aksesyen, barkod, slip, strip keselamatan dan cap)
 • Tuntutan bahan

1.2 Perolehan Terbitan Bersiri

Aktiviti :

 • Langganan bahan terbitan bersiri dan pangkalan data dalam dan luar negara
 • Pembayaran bahan terbitan bersiri dan pangkalan data
 • Penerimaan bahan
 • Tuntutan bahan
 • Penjilidan jurnal.

1.3 Pengkatalogan dan Pengindeksan

Aktiviti :

 • Pengkatalogan dan pengindeksan bahan
 • Proses melengkapkan bahan dan semakan

1.4 Hadiah, Pertukaran dan Arkib

Aktiviti :

 • Perolehan bahan hadiah dan pertukaran bahan
 • Perolehan bahan arkib UMS
 • Perolehan bahan hadiah dan arkib

1.5 Pemeliharaan dan Pemuliharaan

Aktiviti :

 • Penjilidan bahan (buku)
 • Baik pulih bahan rosak

2. Menyediakan perkhidmatan maklumat serta kemudahan yang berkualiti, cekap dan berkesan selaras dengan keperluan pengguna

2.1 Perkhidmatan Sirkulasi

2.1.1 Sirkulasi

Aktiviti :

 • Mengurus pinjaman, pemulangan, pembaharuan dan tempahan bahan.

2.1.2 Pengurusan Koleksi

Aktiviti :

 • Mengurus penyusunan bahan
 • Mengendalikan pameran bahan baru
 • Mengurus penerimaan bahan yang telah dikatalog dan di indeks
 • Mengendalikan pengumpulan bahan untuk koleksi tanda merah
 • Mengurus bahan rosak untuk pembaikan
 • Menyediakan laporan perkhidmatan
 • Mengemaskini dan menyenaraikan bahan untuk pelupusan
 • Mengurus reprografi untuk naskhah tambahan

2.2 Perkhidmatan Terbitan Bersiri

2.2.1 Sirkulasi Terbitan Bersiri

Aktiviti :

 • Mengendalikan perkhidmatan terbitan bersiri
 • Menyusun bahan koleksi terbitan bersiri
 • Mengendalikan perkhidmatan komputer

2.2.2 Pengurusan Koleksi

Aktiviti :

 • Menerima bahan terbitan bersiri
 • Mengimbas isi kandungan jurnal akademik
 • Mengurus pengumpulan bahan untuk penjilidan
 • Pemprosesan suratkhabar kebelakangan

2.3 Perkhidmatan Rujukan dan Informasi

2.3.1 Pengendalian rujukan dan informasi

Aktiviti :

 • Pengendalian soalan lazim (FAQ)
 • Pengendalian soalan selidik maklumat (SSM)
 • Pengendalian soalan rujukan mudah (SRM)
 • 2.3.2 Pengendalian kelas bimbingan dan latihan (KBL)

Aktiviti :

 • Pengurusan permohonan KBL
 • Latihan pencarian bahan melalui sumber maklumat (Pangkalan data elektronik)
 • Latihan pencarian bahan melalui sistem maklumat Perpustakaan
 • Latihan literature review

2.3.3 Pengurusan koleksi rujukan

Aktiviti :

 • Pinjaman Khas (Bahan Rujukan)
 • Pilih buang bahan rujukan

2.4 Perkhidmatan Multimedia dan ICT

2.4.1 Sirkulasi Multimedia

Aktiviti :

 • Mengurus pinjaman dan pemulangan bahan multimedia
 • Mengurus penggunaan bilik-bilik perkhidmatan

2.4.2 Pengurusan koleksi

Aktiviti :

 • Pemuliharaan bahan multimedia

2.5 Perkhidmatan Pelanggan

2.5.1 Khidmat Pelanggan

Aktiviti :

 • Mengurus permohonan lawatan
 • Mengurus tindakan tatatertib pengguna Perpustakaan
 • Mengurus block / unblock pengguna masalah
 • Mengurus permohonan kata nama dan kata laluan pangkalan data
 • Permohonan penggunaan kemudahan Perpustakaan luar
 • Mengurus bahan rosak untuk pembaikan

2.5.2 Keahlian

Aktiviti :

Ahli luar UMS

 • Mengurus permohonan keahlian ahli luar
 • Pembatalan keahlian ahli luar
 • Pengemaskinian keahlian ahli luar

Ahli UMS

 • Pembatalan dan pengemaskinian ahli UMS

2.5.3 Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) dan Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (PPD)

Aktiviti :

Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan

 • Perpustakaan UMS sebagai Perpustakaan pemohon (PAP)
 • Perpustakaan UMS Luar sebagai Perpustakaan pemohon (P
 • Perpustakaan UMS sebagai Perpustakaan pembekal (PAP)
 • Pemulangan PAP, Perpustakaan UMS sebagai Perpustakaan pembekal (PAP)

Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (PPD)

 • Perpustakaan UMS sebagai pemohon (PPD)
 • Perpustakaan UMS sebagai pembekal (PPD)
UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460505 / 460511
Faks: 087 - 465157
IP Phone: 614770