• Merancang dan menguruskan kemudahan dan peralatan sukan.
  • Menyelaras semua penyertaan Kontinjen UMS KAL.
  • Menyelaras, memantau dan memberi khidmat nasihat terhadap semua aktiviti dan penglibatan kelab dan persatuan sukan pelajar.
  • Menanam budaya sihat dan cergas.
  • Menyelaras persediaan dan penglibatan atlet dalan Sukan Prestasi Tinggi.
  • Menganjur dan menyelaras aktiviti sukan di Universiti iaitu Liga Sukan Pelajar, Sukan Olahraga, Sukan Massa Mahasiswa, Kursus-kursus Kokurikulum dan Sukan Staf.
  • Pengurusan Majlis-majlis Sukan
UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 466957 / 466768
Faks: 087 - 466763
IP Phone: 614231