Fakulti Komputer dan Maklumat (FKI) ditubuhkan pada 1 Jun 2014 melalui penggabungan sains komputer dan program Teknologi Maklumat dari dua buah sekolah: Sekolah Labuan Sains Informatik (LSIS) dan Sekolah Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat. Oleh kerana penggabungan ini, FKI mempunyai dua kampus: satu di Kota Kinabalu dan satu lagi di Labuan. Sebelum pembentukan FKI, Universiti Malaysia Sabah telah dianugerahkan dengan status MSC dan ini menggambarkan potensi UMS untuk melahirkan graduan yang berkualiti.

Fakulti ini telah melabur lebih daripada RM10 juta dalam kemudahan dan peralatan untuk menyokong pengajaran dan penyelidikan kita. Ini membolehkan pelajar-pelajar kita untuk meletakkan konsep teori dalam amalan melalui pelbagai kemudahan teknologi. Pengetahuan yang diperolehi daripada aktiviti penyelidikan disalurkan terus ke dalam ijazah dan program ijazah lanjutan. Kami memastikan kurikulum mengambil kira teknologi baru, trend industri dan kaedah.

Hubungi FKI

Aras 5, Bangunan Menara, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460445
Faks: 087 - 465155