Pejabat Pengarah Kampus Antarabangsa Labuan berperanan untuk membantu Pengarah Kampus dalam melaksanakan kerja-kerja yang berkaitan dengan penyelarasan, pengurusan dan pemantauan semua aktiviti dan program yang melibatkan pelajar, kakitangan dan isu pembangunan di kampus dengan slogan yang cekap, berkualiti dan cemerlang.

Aras 13, Bangunan Menara, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460473 / 466780
Faks: 087 - 460474
IP Phone: 614800