Sektor Kewangan

Aras 4, Bangunan Menara, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel:
087 - 466915 (SEKSYEN KEWANGAN PELAJAR)
087 - 460434 (SEKSYEN PENGURUSAN PEROLEHAN)
087 - 460497 (SEKSYEN PENGURUSAN BAYARAN)
087 - 598130 (PENTADBIRAN)
Faks: 087 - 465152