Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Sektor Kewangan

Aras 4, Bangunan Menara, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel:
087 - 466915 (SEKSYEN KEWANGAN PELAJAR)
087 - 460434 (SEKSYEN PENGURUSAN PEROLEHAN)
087 - 460497 (SEKSYEN PENGURUSAN BAYARAN)
087 - 598130 (PENTADBIRAN)
Faks: 087 - 465152