Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan merupakan bahagian yang menguruskan hal ehwal berkenaan pembangunan (fizikal) dan penyelenggaraan di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan.
Aras Bawah, Bangunan Menara, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460400 / 460449
Faks: 087 - 465154