Bahagian Hal Ehwal Islam dan Masjid ditubuhkan untuk mendidik masyarakat di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan terhadap aplikasi agama islam dalam kehidupan di samping menyusun dan merancang aktiviti dan pembangunan Masjid. Selain itu, bertujuan untuk menyebarkan ilmu-ilmu asas seperti ilmu fardhu Ain mahupun ilmu fardhu Khifayah bagi membentuk masyarakat yang seimbang dari sudut emosi, mental dan spiritual. Bahagian ini juga merupakan pusat kepada permasalahan agama, menyelesaikan masalah sosial serta bertanggungjawab ke arah pembangunan dan perpaduan ummah khususnya masyarakat UMSKAL

UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 466889
Faks: 087 - 460501