Aras 12, Bangunan Menara, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 460465 / 466735 / 466917 / 466785
Faks: 087 - 465248
IP Phone: 614001