Bahagian Sukan dan Rekreasi berperanan dalam membantu Jabatan Hal Ehwal Pelajar mengendalikan semua aktiviti berbentuk sukan dan rekreasi di samping memberi perkhidmatan berkaitan kemudahan, pertandingan dan khidmat nasihat dalam bidang sukan. Selain itu, bahagian ini juga berperanan membantu melaksanakan dan menjayakan Sukan Teras dan sukan berprestasi tinggi untuk menyumbang kepada pembangunan sukan Negara.

UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, W. P. Labuan.
Tel: 087 - 466957 / 466768
Faks: 087 - 466763
IP Phone: 614231