Slider

Berikut adalah senarai program yang ditawarkan di UMS Kampus Antarabangsa Labuan:

  JUMLAH TAHUN JUMLAH SEMESTER
FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN
HE19 - KEWANGAN ANTARABANGSA 3 6
HE20 - PERBANKAN ANTARABANGSA DAN LUAR PESISIR 3 6
HE21 - PEMASARAN ANTARABANGSA 3 6
HE22 - EKONOMI KEWANGAN ANTARABANGSA 3 6
HE23 - KEWANGAN ISLAM 3 6
FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK
HC12 - TEKNOLOGI MULTIMEDIA 4 8
HC13 - E-DAGANG 4 8