Slider

PEMERIKSAAN KESIHATAN

Kos untuk pemeriksaan kesihatan adalah kira-kira RM250.00 - RM280.00

BAYARAN INSURANS

Semua pelajar antarabangsa dikehendaki melanggan Insurans Universiti sebelum wwaktu pendaftaran (anggaran RM550.00)

YURAN PENGINAPAN

Terdapat lima (5) buah kolej kediaman terletak di dalam lingkungan universiti (berjalan kaki ke fakulti) dan empat (4) di luar universiti.

Kolej-kolej kediaman ini dilengkapi dengan kemudahan kafeteria, kedai fotokopi, dobi, kemudahan sukan, komputer dan kemudahan percetakan.

Kemudahan air dan elektrik tidak termasuk di dalam yuran penginapan.

Yuran kolej kediaman adalah seperti berikut: -

1 Hari: RM15
1 Bulan: RM450
1 Semester: RM1,800

Sumber: Laman Web PHEA