Slider

Permohonan kemasukan ke UMS bagi pengambilan setiap tahun adalah melalui Aplikasi Dalam Talian (Online Application) yang diselaraskan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia. 

Pemohon boleh melayari Laman Web http://upu.moe.gov.my/ untuk mendapatkan maklumat lengkap mengenai syarat am serta keperluan Khas Program dan seterusnya mengemukakan permohonan melalui Aplikasi Dalam Talian selepas iklan mengenai disiarkan dalam akhbar utama tempatan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

SEKSYEN PENGAMBILAN DAN KEMASUKAN PELAJAR
BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
JALAN UMS
88400 KOTA KINABALU
SABAH.

TEL : 088-320000 SAMB. 691350 / 691344
FAKS : 088-320090