Slider

YURAN PENGAJIAN (WARGANEGARA)

STRUKTUR YURAN PENGAJIAN PRASISWAZAH MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (WARGANEGARA)

YURAN (A)

BIDANG SAINS & TEKNOLOGI MAKLUMAT
(B)

BIDANG SASTERA
(C)

BIDANG KEJURUTERAAN


(D)

BIDANG PERUBATAN
(I)

Bayaran Sekali Sepanjang Tempoh Pengajian (Pendaftaran kemasukan)

Wang Hemat Diri

Yuran Pendaftaran Universiti

Cagaran Makmal (Sains/Komputer/Bahasa)

Cagaran Bilik

Yuran Pendaftaran MPP
80.00

300.00


75.00


50.00

10.00
80.00

300.00


50.00


50.00

10.00
80.00

300.00


75.00


50.00

10.00
80.00

300.00


75.00


50.00

10.00
  Jumlah 515.00 490.00 515.00 515.00
(II)

Bayaran Setiap Semester - 18 Minggu / Semester - 2 Semester setahun

Yuran Pengajian

Bayaran Mikroskop

Bayaran Komputer

Asrama

Khidmat Kesihatan

Kebajikan Pelajar

Ko-Kurikulum & Sukan

Perpustakaan

Bayaran Perkhidmatan

Yuran Pengangkutan

Yuran Kolej (JAKMAS)

Yuran Caj Elektrik
620.00

25.00

50.00

378.00

35.00

25.00

50.00

30.00

30.00

70.00

25.00

35.00
550.00

-

50.00

378.00

35.00

25.00

50.00

30.00

30.00

70.00

25.00

35.00
700.00

25.00

50.00

378.00

35.00

25.00

50.00

30.00

30.00

70.00

25.00

35.00
900.00

25.00

50.00

378.00

35.00

25.00

50.00

30.00

30.00

70.00

25.00

35.00
  Jumlah 1,373.00 1,275.00 1,453.00 1,653.00
(III)

Bayaran Setiap Permulaan Sesi (Tahunan)
Insuran Kelompok Pelajar

Yuran Keahlian Persatuan Mahasiswa

13.00

5.00

13.00

5.00

13.00

5.00

13.00

5.00

  Jumlah 18.00 18.00 18.00 18.00
Jumlah Keseluruhan 1,906.00 1,786.00 1,986.00 2,186.00

 

Bidang Kod Program
Sastera HA/HE/HP/HT06/HT17/HT18
Sains HS/HY/HC/HG/HT16
Kejuruteraan HK
Doktor Perubatan HM